Acte necesare stimulent de insertie

– cerere solicitant (descarcă de aici);
– copie carte de identitate, certificat nastere copil, certificat casatorie, livret de familie;
– adeverinta Anexa 2(loc de munca);
– adeverinta stimulent:
– extras de cont;
– cerere loc de munca scrisa de mana pentru aprobarea reintoarcerii in campul de munca semnata, stampila si  aprobata de angajator;
– dosar plic.