Acte necesare dosar alocatie de stat pentru copii (ASC)

– cerere tip (descarcă documentul)
– certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul
– copie dupa actul de identitate al parintelui care solicita dreptul
– extras de cont al solicitantului (in cazul in care se opteaza)
– copie act de identitate al celuilalt parinte
– copie livret de familie
– orce alte documente necesare pentru stabilirea dreptului
(formular informatii suplimentare, formular E411, orice fel de
declaratii, etc)
– 1 dosar plic