Acte necesare dosar alocatie de sustinere a familiei (ASF L. 277/2010)

– cererea (descarcă de aici)
– copii carte de identitate, certificate de nastere copii, certificate de
casatorie, sentinta divort, declaratie notariala persoane despartite
– acte doveditoare de venit, respectiv adeverinte finante (de la ANAF Ineu)
– cupon alocatie de stat
– adeverinta de la scoala
– adeverinta de la registru agricol
– certificat fiscal de la primarie
– 2 dosare plic